Trainingen/Workshops

Menu:

Van Provisie Naar Factuur


Van Provisie Naar Factuur

Deze training is opgezet om je te helpen je weer thuis te gaan voelen in de huidige markt en zonder schroom geld te vragen voor je advies en ondersteuning. Dit kan doorgetrokken worden naar effectief werven en bewerken van nieuwe leads en prospects.
Hieronder tref je onze aanpak en het bijbehorende investeringsoverzicht aan.


PLAN VAN AANPAK
Waar hechten onze klanten belang aan?
Werken vanuit de basis: uw jarenlange ervaring als tussenpersoon.

Onze aanpak is gericht op vragen stellen, interesse tonen en doorvragen om de belangen van de klant en de waarde die hij daar een hecht te leren kennen en versterken.
Tijdens de training wordt ook geoefend om de omgeving van de vraag te verkennen en de samenvatting van de verkregen informatie te benutten om de investeringsacceptatie te vergroten en te benutten.
In kleine groepjes wordt met weinig theorie veel praktisch geoefend.

Om de mogelijkheid te bieden het besprokene en aangeleerde in de praktijk te toetsen, te doen en vanuit de ervaringen een en ander verder te verfijnen wordt de training aangeboden in twee modules van één dagdeel.

In een eerste module wordt een stevige basis gelegd. Doormiddel van korte telefoontjes, face to face gesprekken, situaties en cases wordt gewerkt aan de bewustwording, geschikte vragen en de bijbehorende vaardigheden.
In de tweede module zal teruggekeken worden op de voorgaande module en de tussenliggende periode om de tussentijdse ervaringen te toetsen, te perfectioneren, verder te oefenen en het trainingseffect te bekrachtigen. De te behandelen onderwerpen zullen voortkomen uit de eigen praktijk.

Gedurende het gehele traject zal je je steeds meer bewust worden van de verschillende mogelijkheden die je hebt om te leren gaan met klantsituaties en te spelen met handvatten en tips die tijdens de training naar voren komen. Waar mogelijk zullen er checklisten gemaakt worden om voorkomende situaties te herkennen en op slimme, maar correcte wijze te behandelen.

Telefonisch intakegesprek
Voorafgaand aan de training zal tijdens een telefonisch intakegesprek de huidige en gewenste situatie worden doorgesproken. Tijdens deze gesprekken wordt input verzameld voor casuïstiek en accenten om de link met je eigen praktijk te optimaliseren.
Vanzelfsprekend wordt alle input geanonimiseerd en generiek gemaakt.


programma training/workshop Van provisie naar factuur (2 x 1 dagdeel)

Module1
Ochtend, middag of avond naar inschrijving.

 • Korte introductie, samenvatting en check geïnventariseerde verwachtingen en doelstelling
 • Bespreken en voorbereiden oefensituaties uit eigen praktijk
 • Real life (Telefoon)gesprek
 • Korte evaluatie gericht op interessegebieden klant en mogelijke vragen
 • Plenair aanvullen vragen en vervolgvragen
 • Luisteren: de kleine woordjes (eigenlijk, normaal, in principe,.....)
 • De interesse gebieden rond de vraag
 • Real life (Telefoon)gesprek
 • Korte evaluatie gericht op vragen en samenvatten
 • Prijs opbouwen in plaats van prijs verdedigen
 • Inventariseren en toetsen investeringsacceptatie en benoemen benodigde investering.
 • In verschillende situaties ervaren om de benodigde investering te benoemen
 • Praktijkopdracht voor de tussenliggende periode

Module 2
Ochtend, middag of avond naar inschrijving.

 • Opening, bespreken ervaringen en successen
 • Verzamelen oefensituaties uit de tussenliggende periode,
 • Oefenen, oefenen en oefenen
 • Korte evaluaties, constructieve feedback en tips tot verdere verbetering.
 • Waar nuttig wordt via modellen en visies theorie en praktijk bij elkaar gebracht.
 • Verzamelen individuele aandachtspunten en benodigde acties
 • Afsluiten

VISIE EN WERKWIJZE
Trainen bestaat uit drie fasen: Inzicht geven, oefenen en leren door ervaringen. Trainen is dus vooral DOEN!

Hoe?
Door mensen hun eigen impact op de omgeving direct te laten ervaren, samen de sterke en aandachtspunten te benoemen en hiermee aan de slag te gaan.

Trainen
Intensief oefenen in kleine groepjes onder optimale begeleiding. Door de trainer als oefenmateriaal te gebruiken trainen deelnemers gericht op de aandachtspunten en het doel.

Borging door spreiding!
Door te trainen met een interval van 3 tot 5 weken bereik je een werkelijke borging van de getrainde vaardigheden. Afhankelijk van inhoud en doel zullen er bij onze trainingen altijd twee (minimaal) of meer compacte trainingsbijeenkomsten zijn.

Trainen met Praction is ervaren, plezier, confrontatie en oefenen, oefenen, oefenen. Het leidt tot werkelijke gedragsverandering door een uitbreiding van de mogelijkheden om met situaties om te gaan.

INVESTERING TRAININGSPROGRAMMA VAN PROVISIE NAAR FAKTUUR

 • Telefonische intake
 • Syllabus met onderbouwing en checklists
 • module 1 Basis Van Provisie Naar Factuur
 • Tussentijdse mogelijkheid om telefonisch te klankborden
 • Module 2 Verdieping Van Provisie Naar Factuur


Investering € 495,-

De kosten zijn exclusief BTW en onkosten: accommodatiekosten en maaltijden voor zover van toepassing.

Met dit voorstel heeft u een doelgerichte aanpak om de basis te leggen voor het verwezenlijken van uw doelstellingen als commercieel succesvolle tussenpersoon in 2013 en daarna.

Indien de opvolging (denk met name aan zelf evalueren van gesprekken en het bijsturen hiervan) consequent wordt uitgevoerd zijn wij ervan overtuigd dat dit zich zal vertalen in zichtbare resultaten.


Graag zien wij je inschrijving tegemoet.
Vanzelfsprekend kun je altijd contact opnemen met eventuele vragen. 


Reageren >>

Inschrijfformulier >>

 

Home  |  Trainingen/Workshops  |  Coaching  |  contact

      0653 - 308 164